Barkhuis Barkhuis
English   Dutch Top » Catalog » Books » Archaeology »  |  Cart Contents  |  Checkout  |   
CATALOG
Books (284)
Biology (11)
History (37)
Line
QUICK FIND
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Line
INFORMATION
About us
For authors
Distribution
Ordering
Review Copies
General Conditions and Return Policy
Contact
Line
SHOPPING CART
0 items
Line
YOUR ACCOUNT
Your Email Address
Your Password
Line

Het zodenhuis van Firdgum

Middeleeuwse boerderijbouw in het Friese kustgebied tussen 400 en 1300

DaniŽl Postma
 

ISBN-13: 9789491431951

Publication year: 2015

Publication type: Book

Pages: 336

Cover: Hardcover

Format: 220 x 260 x 26 mm; 1570 g; full colour ill.

Price excl. VAT: Ä22.89

Price incl. VAT: Ä24.95

UITVERKOCHT 

Het Fries-Groningse kustgebied vormt een van de rijkste archeologische landschappen van Nederland. Het bestond oorspronkelijk uit vruchtbare kweldergebieden: een weids en boomloos landschap waarin het goed boeren was, mits men voldoende rekening hield met de zee. Welbekend zijn de terpen en wierden, de kunstmatig opgeworpen woonheuvels die de kustbewoners en hun kostbaarste goed tegen de hoogste vloeden beschermden. Veel minder bekend is dat ook de architectuur er sterk door de zee beïnvloed werd. Vooral in de vroege middeleeuwen kwam de nauwe relatie tussen landschap en bouwtraditie optimaal in de terpboerderijen tot uiting; opgegraven plattegronden uit de vijfde tot en met de zevende eeuw bestonden uit weinig meer dan dikke muren van gestapelde kleizoden.

Ondanks hun streekgebonden uiterlijk waren deze zodenhuizen op dezelfde leest geschoeid als de ‘houten' woonstalhuizen die elders in het zuidelijke Noordzeegebied gebouwd werden. Daarom is onderzoek aan de terpboerderij ook relevant voor de niet-Friese archeologie. Het kan hieraan zelfs extra bijdragen omdat terpen en wierden de archeologische resten zo uitzonderlijk goed conserveren. Waar elders van boerderijen meestal niet meer dan paalsporen worden blootgelegd, blijken in terpen de zodenmuren nog tot wel 70 cm hoogte overeind te staan!

In deze eerste uitgave van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen zal blijken dat de lang vergeten zodenbouw tot in detail te achterhalen is. Gaandeweg wordt duidelijk dat de Noord-Nederlandse boerderijen in de vroege middeleeuwen veel duurzamer gebouwd en onderhouden werden dan tot nu toe werd gedacht. Kundig gebruikmakend van natuurlijke bouwmaterialen uit de eigen regio wist men al vroeg stabiele houtconstructies op te trekken die mede vanwege hun boogvorm significant afweken van de latere rechthoekige gebinten. Tot tweemaal toe wordt een vroegmiddeleeuws zodenhuis in het echt nagebouwd om zo de belangrijkste ideeën in een ambitieus archeologisch experiment op de proef te stellen. Daarmee komt de oudste middeleeuwse boerderijbouw in een volledig nieuw daglicht te staan - het verschil met de historisch bekende boerderijbouw kan haast niet groter.

Daniёl Postma (Aberdeen, Schotland, 1983) studeerde Pre- en Protohistorie van Noordwest-Europa aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2006 was hij betrokken bij het steilkantonderzoek aan een terp bij Anjum (Fr.), een in meerdere opzichten belangrijke opgraving waarover hij ook publiceerde. Sinds 2011 is hij als promovendus verbonden aan het Groninger Instituut voor Archeologie. Hij bestudeert de vroegmiddeleeuwse bouwtraditie van het Noord-Nederlandse kustgebied. In het kader van dit onderzoek bouwde hij het zodenhuis waarover dit boek handelt. Winnaar Universitaire Masterscriptie Waddenacademieprijs 2012.

Fotografie en opmaak: Frans de Vries, Toonbeeld. 

Contents

Foarupwurd - De boaiem ûnder bouwen 6

Woord vooraf - De bodem onder bouwen 7

Inleiding - Een ruime blik op verloren bouwtradities 11

Archeologisch boerderijonderzoek in Noord-Nederland 33

Vroegmiddeleeuwse zodenhuizen 63

Een zodenhuis bouwen 95

Een nieuwe kijk op oude bouwmaterialen 131

De zodenbouw voorbij 159

Het ontwerp van de houten hoofdconstructie 201

Het einde van een oeroude bouwtraditie 233

Ontwerp herzien, zodenhuis herbouwd 265

Nawoord - Perspectief voor een oude bouwtraditie 307

Dankbetuiging 318

Beknopt literatuuroverzicht 330

Illustratieverantwoording 333

Colofon 335

Quantity:     
CUSTOMERS WHO BOUGHT THIS PRODUCT ALSO PURCHASED