Barkhuis Barkhuis
English   Dutch Top » Catalog » Books »  |  Cart Contents  |  Checkout  |   
CATALOG
Books (269)
Biology (10)
History (37)
Line
QUICK FIND
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Line
INFORMATION
About us
For authors
Distribution
Ordering
Review Copies
Contact
Line
SHOPPING CART
0 items
Line
YOUR ACCOUNT
Your Email Address
Your Password
Line

Det norske litterære Feminapolis 1880-1980

Skram, Undset, Sandel og Haslunds byromaner – mot en ny modernistisk genre

Janke Klok
 

ISBN-13: 9789077922910

Publication year: 2011

Publication type: Book

Pages: 300

Cover: Softcover

Format: 17 x 24 cm

Price excl. VAT: €37.50

Price incl. VAT: €40.88

Byens kvinnelige litterære representasjon, som er denne studiens tema, skapes av fire forfattere fra det norske språkområdet: Amalie Skram (1846-1905), Sigrid Undset (1882-1949), Cora Sandel (1880-1974) og Ebba Haslund (1917-2009). En ny tematisk lesemetode er utviklet for å utforske disse forfatternes litterære by: Den litterære byen som lesestrategi. Metoden leder til nye innsikter i de individuelle romanforfatterskapene og den litteraturhistoriske mottakelsen av disse forfatterskapene. I tillegg synliggjør den en asynkron drøfting og kanonisering av den kvinnelige litterære by - det litterære Feminapolis - og gir således et verdifullt supplement til gjengse definisjoner av litterær modernitet. De fire byromanforfatterskapene, som favner ett århundre av norsk litteraturhistorie, viser påfallende likheter i tematikk, stil og mottakelse. Byens representasjon utgjør en vesentlig del av forfatternes poetikk, og romanene framstår som langt mer eksperimentelle og fornyende enn det de til nå er blitt anerkjent som i litteraturhistorien. I tillegg til nye tolkningsmuligheter, byr den litterære byen som lesestrategi på nye perspektiver med hensyn til romantekstenes innbyrdes sammenheng. Forskningen i det norske litterære Feminapolis leder til den oppdagelse at optimismen som avløser fin de siècle-stemningen i Europa, ikke innbefatter den norske, kvinnelige byroman i det 20. århundre. Studien avrundes med en definisjon av en ny modernistisk genre - «den kvinnelige byroman» - og en invitasjon til å reflektere videre over denne genren.

Reviews

"Klok’s contribution is on the one hand an informed, scholarly, and well supported discussion of (mainly) canonized female authors’ byromaner (city novels) and on the other hand, a solid effort to reevaluate and reinforce their influence on the genre... The most convincing contribution of Janke Klok’s book is the way she contextualizes her novels within earlier research as well as successfully introduces a new perspective in her approach. The city-and-gender perspective opens innovative aspects of the novels and offers a new way of comparing their settings." (Unni Langås in Scandinavian Studies)
 
- Unni Langås in Scandinavian Studies (85) 2013, 1, pp. 107-110
- Amalie Skram Selskapet, Årbok 2010/2011 (15. Årgang), pp.  88-89

Extra information

PDF with frontmatter, including table of contents.

Quantity: