Barkhuis Barkhuis
English   Dutch Top » Catalog » Archaeology »  |  Cart Contents  |  Checkout  |   
CATALOG
Books (282)
Line
QUICK FIND
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Line
INFORMATION
About us
For authors
Distribution
Ordering
Review Copies
General Conditions and Return Policy
Contact
Line
SHOPPING CART
0 items
Line
YOUR ACCOUNT
Your Email Address
Your Password
Line

Paleo-aktueel 16

Archeologie in 2004

Jan Lanting, Martijn van Leusen, Daphne Maring-Van der Pers, Dick Stapert (red.)
 

Series: Paleo-aktueel

ISBN-10: 9077922105

ISBN-13: 9789077922101

Publication year: 2005

Publication type: Book

Pages: VII, 145

Cover: Softcover

Format: 170 x 240 x 9 mm; 376 g; z. & w. ill.

Price excl. VAT: 11.47

Price incl. VAT: 12.50

Met de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) inzicht in een deel van het onderzoek van het instituut. 

Archeologie in 2004.

Extra information

Bekijk dit boek met Google Books.

Meer over de serie Paleo-aktueel.

Contents

Voorwoord vii

Harm Tjalling Waterbolk
Nogmaals ‘het geheim van het oude heideland' 1

Martijn van Leusen & Tymon de Haas
eDNA: naar een e-depot voor de Nederlandse archeologie 3

Dick Stapert, Dick Schlüter, Lykke Johansen & Marcel Niekus
Middenpaleolithische vondsten van Lonneker bij Enschede (Ov.) 8

Dick Stapert, Dick Schlüter & Lykke Johansen
Het driehoekige vuistbijltje van Hengelo (Ov.) 16

Dick Stapert
Een geïsoleerde jongpaleolithische spits van Midlaren-`De Bloemert' (Dr.): Hamburgien of Creswellien? 22

Inger Woltinge
Gebruikssporenonderzoek aan de vuurstenen artefacten van de LBK-vindplaats Geleen (L.) 30

Helle Molthof & Daan Raemaekers
Wat te doen met onze doden? Het grafritueel van de Swifterbantcultuur in Nederland 37

Joke Oosterhuis
Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad 17 (Dr.) 44

Henny Groenendijk
Vuurstenen bijlen uit het wierdengebied: bronnenkritiek graag! 49

Miranda de Wit
Hernieuwd onderzoek op de Daalkampen te Borger (Dr.) 53

Johan Nicolay
Midlaren -‘De Bloemert': een archeologisch paradijs aan de oevers van het Zuidlaardermeer (Dr.) 57

Johan Nicolay en Bert Tuin
Archeologisch spoorzoeken in het gebied rondom ‘De Bloemert': een waarderend onderzoek bij Noordlaren (Gr.) en Midlaren (Dr.) 63

Peter Attema & Gijs Tol
Nieuwe veldverkenningen en een oude verzameling, werken aan de archeologische kaart van de gemeente Nettuno (Italië) 71

Tymon de Haas & Gijs Tol
Survey in Campana, gemeente Nettuno (Italië) 77

Reinder Reinders
De opgraving van de Zuidoostpoort van Nieuw Halos (Griekenland) in het Olympisch jaar 2004 84

René Cappers
Onderzoek aan plantenresten uit Grieks-Romeins Karanis (Fayum, Egypte): een doorstart na 70 jaar 89

Jurjen Bos & Erwin Brouwer
Kruisvormige mantelspelden in vroegmiddeleeuws Friesland 96

Tessa Krol & Jurjen Bos
Een verklaring voor de hoeveelheid Angelsaksisch aardewerk in Drenthe 101

Frits Vrede
Archeobotanisch onderzoek aan het van Starkenborghkanaal (Gr.) 105

Egge Knol
Karolingische wapengraven in Wadwerd (Gr.) en Hallum (Fr.) 112

Dick Stapert & Henny Groenendijk
Kogelpotten langs de Oude Aa nabij het Friescheveen, Gem. Haren (Gr.) 118

Jessica Grimm
De dierenbotten van de Dornburg (Duitsland) 124

Wietske Prummel
Dierlijke resten uit een 17e eeuwse redoute van de vesting Coevorden (Dr.) 128

Marlies van Kruining
Botten onder de slaapkamervloer in Kroddeburen (Gr.) 134

Otto Harsema
Terzijde van de weg naar Santiago, of: kijken naar waar de neus niet heenwijst 139

Quantity: