Barkhuis Barkhuis
English   Dutch Top » Catalog » Archaeology »  |  Cart Contents  |  Checkout  |   
CATALOG
Books (282)
Line
QUICK FIND
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Line
INFORMATION
About us
For authors
Distribution
Ordering
Review Copies
General Conditions and Return Policy
Contact
Line
SHOPPING CART
0 items
Line
YOUR ACCOUNT
Your Email Address
Your Password
Line

Paleo-aktueel 14/15

Archeologie in 2002 & 2003

Jan Lanting, Martijn van Leusen, Daphne Maring-Van der Pers, Dick Stapert (red.)
 

Series: Paleo-aktueel

ISBN-10: 9080739006

ISBN-13: 9789080739000

Publication year: 2005

Publication type: Book

Pages: X, 180

Cover: Softcover

Format: 170 x 240 x 10 mm; 445 g; z & w ill.

Price excl. VAT: 11.47

Price incl. VAT: 12.50

Met de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) inzicht in een deel van het onderzoek van het instituut. 

Archeologie in 2002 & 2003.

Extra information

Bekijk dit boek met Google Books .

Meer over de serie Paleo-aktueel.

Contents

Voorwoord ix

H.T. Waterbolk
Het geheim van het oude heideland 1

Veerle Rots, Dick Stapert en Lykke Johansen
Spitsen van Siegerswoude (Fr.), Emmerhout (Dr.) en Luttenberg (Ov.): Gebruikssporenonderzoek 11

Lykke Johansen, Marcel Niekus en Dick Stapert
Twee vuurmakers van vuursteen van het type Rijckholt 16

R.T.J. Cappers en W.A. Ytsma
Hazelnoten en mobiliteit in het Boreaal 21

Henny Groenendijk
Grote mesolitische afslagbijl uit Trimunt, gem. Marum (Gr.) 27

Wietske Prummel en Marcel J.L.Th. Niekus
De laatmesolithische vindplaats Jardinga: de opgravingen in 2002 en 2003 31

P.J. Baak, S. Bottema, R.T.J. Cappers en H. Woldring
Vegetatiehistorie van Jardinga (Fr.) 38

Sytze Bottema
Vreemde activiteit en vreemd pollen aan de Tjonger (Fr.) 45

Nicolien Bottema-Mac Gillavry
Hergebruik van hout in de prehistorie? 48

Bjørn Smit en Daan Raemaekers
Waardevol vuursteen? Waardering en selectie van steentijdvindplaatsen in pleistoceen Noord-Nederland 54

R.T.J. Cappers, Y. Boekema en S.A. Mulder
Zaadgrootte als domesticatiekenmerk 58

O.H. Harsema
De wereld gezien door vogel-ogen, of: de rol van roof en diefstal in de verbreiding van de kennis van het agrarische bestaan 64

Elsa Kleine, Henk Woldring, René Cappers en Peter Attema
Holocene vegetatiegeschiedenis van de Sibaritide (Calabrië, Italië): analyse van het pollen-materiaal uit Lago Forano 68

D.C.M. Raemaekers
Over benen werktuigen en deposities van runderhorens. De betekenis van de categorieën wild en gedomesticeerd voor de Swifterbantcultuur 74

Ilona Kaptein
Archeozoölogisch onderzoek van paardachtigen (equidae sp.) uit het vroegneolithische Nabije Oosten 78

J.E.A. Jans en R.T.J. Cappers
Brood- & macaronitarwe in het oude Egypte: een late oogst 82

Sofia Voutsaki
The Argolid, 2000-1500 BC: a new project based at the GIA 89

Peter Attema, Rik Feiken, Tymon de Haas,
Martijn van Leusen en Joke Oosterhuis Survey in het dal van de Astura, 2003 92

S.A. Mulder en R.T.J. Cappers
Een mossenatlas van indicatorsoorten voor archeobotanisch onderzoek 98

Reinder Reinders
Archeologische vindplaatsen in de vlakte van Soúrpi. Voorlopige resultaten van de surveys in 2000 en 2002 104

Peter Attema, Jan Delvigne en Martijn van Leusen
Recent onderzoek in de omgeving van de Timpone Motta, Francavilla Marittima (Calabria), en het Raganello Archaeological Project 111

M.A. Tensen, O.M.H. de Vries, J. Hille en R.T.J. Cappers
Moleculair onderzoek aan oude tarwe uit Egypte 117

Pieter Baak
Maalstenen bij de Dogon (Mali) 122

P.B. Kooi en M.J.M. de Wit
Borger revisited, de nederzetting op de Daalkampen (Dr.) 129

Inger Woltinge en Wietske Prummel
Wommels-Stapert (Fr.): botmateriaal uit de vroege en midden-ijzertijd 134

T. Blokzijl
Wonen en werken: commerciële activiteiten en Romeinse kust-villae in Latium (Midden-Italië) 139

J.T. Zeiler
Paardenrookvlees uit Kesteren (Gld.) 143

Egge Knol en Xandra Bardet
Fremde im Frühmittelalter: Noord-Nederland 146

Ypie Aalders, Helle Molthof, Wieke de Neef en Reinder Reinders
Nagels en plaatjes uit Wijnaldum (Fr.). Aanwijzingen voor Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen? 150

Jessica Grimm
Monnikenwerk 155

A. Jager
De Vischmarktpijp en de Brol te Leeuwarden (Fr.) 159

F. Vrede
Archeobotanisch onderzoek van de beerput van de Latijnse School in Groningen (Gr.) 165

A. Jager
Kerkstraat 5-9 te Pingjum (Fr.) 171

V.R. Ridderbos en J.M. Bos
Laat 18e-eeuws pottenbakkersafval uit Joure (Fr.) 175

Quantity: