Barkhuis Barkhuis
English   Dutch Top » Catalog » Books » Archaeology  |  Cart Contents  |  Checkout  |   
CATALOG
Books (280)
Biology (11)
History (37)
Line
QUICK FIND
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Line
INFORMATION
About us
For authors
Distribution
Ordering
Review Copies
Contact
Line
SHOPPING CART
0 items
Line
YOUR ACCOUNT
Your Email Address
Your Password
Line
Archaeology
Displaying 41 to 50 (of 94 products) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [Next >>] 
Het zodenhuis van Firdgum

Het zodenhuis van Firdgum

Book

Author: Daniël Postma

ISBN-13: 9789491431951

Publication year: 2015

UITVERKOCHT! In deze eerste uitgave van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen zal blijken dat de lang vergeten zodenbouw tot in detail te achterhalen is. Gaandeweg wordt duidelijk dat de Noord-Nederlandse boerderijen in de vroege middeleeuwen veel duurzamer gebouwd en onderhouden werden dan tot nu toe werd gedacht.

Huisplaatsen in De Onlanden

Huisplaatsen in De Onlanden

Book

Author: J.A.W. Nicolay (red.)

ISBN-13: 9789492444721

Publication year: 2018

Zuidelijk van de stad Groningen ligt een geliefd natuurgebied, dat tijdens extreme regenval overtollig water kan bergen: De Onlanden. De inrichting van dit veengebied ging gepaard met een omvangrijk en bijzonder archeologisch onderzoek, uitgevoerd door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Huisplattegronden in Nederland

Huisplattegronden in Nederland

Book

Author: A.G. Lange, E.M. Theunissen, J.H.C. Deeben, J. van Doesburg, J. Bouwmeester en T. de Groot

ISBN-13: 9789491431647

Publication year: 2014

In dit boek schetsen archeologen de ontwikkeling van de huizenbouw vanaf de komst van de eerste boeren zo'n 7000 jaar geleden op de löss in Zuid-Limburg tot aan de dertiende eeuw in alle regio's, met een uitstapje naar de huizenbouw in de Nieuwe Tijd. Het laat ook de lacunes van onze kennis zien op dit gebied en schetst de methodieken die wij willen gebruiken om het onderzoek verder te helpen.

Jay

Jay

Book

Author: H. Steegstra

ISBN-13: 9789492444578

Publication year: 2018

The archaeologist and Bronze Age metal specialist Dr Jay J. Butler (1921-2014) was a kind, warmhearted man, averse to hype and ostentation, who was happy to share his knowledge in non-academic language both with professionals and interested amateurs. With Jay Butler's demise, the world lost an enthusiastic, authoritative and accessible archaeologist.

Kritische nabeschouwingen

Kritische nabeschouwingen

Book

Author: J.N. Lanting, met bijdragen van J. van der Plicht, W.A.B. van der Sanden en J.D. van der Waals

ISBN-13: 9789491431814

Publication year: 2015

Dit boek bevat elf zelfstandige artikelen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze kritische nabeschouwingen zijn van publicaties van eigen of andermans hand. Deels gaat het daarbij om al jaren geleden verschenen werk. Maar nieuwe en/of niet eerder in de overwegingen betrokken gegevens, zoals o.a. niet eerder gebruikte vondstgegevens, nieuwe 14C-dateringen, gebruik van de nieuwe Groenlandse ijschronologie, kritischer toepassing van muntchronologie, etc. leiden in alle elf gevallen tot andere conclusies.

Magoúla Pavlína

Magoúla Pavlína

Book

Author: Corien Wiersma, Dimitris Agnousiotis, Evangelia Karimali, Wietske Prummel, H. Reinder Reinders

ISBN-13: 9789491431975

Publication year: 2016

Magóula Pavlína is located in the Soúrpi plain in Thessalía. The site was inhabited during the Early and Middle Bronze Age. The publication of the material is of importance, as relatively little is known of this period in Thessalía, especially compared to southern Greece.

Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze

Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze

Book

Author: Jeroen Zomer

ISBN-13: 9789492444042

Publication year: 2016

In dit proefschrift beschrijft Jeroen Zomer de middeleeuwse kolonisatie- en ontginningsgeschiedenis van de veenlandschappen in het getijdenbekken van de Hunze. De wisselwerking tussen mens en natuur speelt daarbij de hoofdrol. Dankzij de interdisciplinaire verbinding van fysisch-geografische, archeologische, cartografische, naamkundige en middeleeuws-historische bronnen ontstaat een samenhangend beeld van de landschapsontwikkeling van de voormalige kustvenen in het noordoosten van Friesland, het westen van Groningen en de Kop van Drenthe.

Op de grens van land en water

Op de grens van land en water

Book

Author: Daniël A. Gerrets

ISBN-13: 9789077922781

Publication year: 2010

De wetenschappelijke zoektocht waar dit boek het resultaat van is, begon bij de vraag naar de wortels van het Friese koninkrijk in de Vroege Middeleeuwen. Daarmee kwam het zwaartepunt van het onderzoek te liggen in de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd. Algemeen werd aangenomen dat Frisia in die tijd aan de rand van het continent lag en dat de grote ontwikkelingen toen aan onze kuststreken voorbij zijn gegaan. Door de archeologische gegevens naast de historische te leggen, blijkt de Friese samenleving echter even complex als de meeste andere Keltisch-Germaanse samenlevingen in Noordwest-Europa. Daarbij komen tal van vragen aan de orde.

Opgravingen bij Midlaren

Opgravingen bij Midlaren

Book

Author: J.A.W. Nicolay (red.)

ISBN-13: 9789077922439

Publication year: 2008

In de jaren 2003-2005 heeft het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen bij Midlaren grootschalige opgravingen uitgevoerd. De aangetroffen sporen tonen de vroege ontwikkeling van een klein dorp in de kop van Drenthe, vanaf de ijzertijd tot ver in de middeleeuwen.

Origin of the Dutch coastal landscape

Origin of the Dutch coastal landscape

Book

Author: Peter Vos

ISBN-13: 9789491431821

Publication year: 2015

The topic of this book is the Origin of the Dutch coastal landscape during the Holocene. ­ The landscape evolution is vizualized in series of palaeogeographical maps and the driving mechanisms behind the environmental changes are discussed.

Displaying 41 to 50 (of 94 products) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [Next >>]